บทที่ 106 คนฟั่นเฟือนกับการแปรสภาพสินค้ากึ่งสำเร็จ

“เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่มีจิงสือ” จั่วม่อได้แต่กล่าวเช่นนี้ “อ้อ เจ้าสามารถติดหนี้ข้าได้” ผูเยาแจกแจงอย่างเฉื่อยชา “คราวนี้เจ้าใช้ไปสองชิ้นจิงสือระดับสี่ อ้อ รวมกับค่าตอบแทนของข้า เห็นแก่การที่ล้วนเป็นคนกันเอง ข้าจะลดราคาให้ เหลือเพียงแปดชิ้นจิงสือระดับสี่ รวมทั้งหมดเป็นสิบชิ้นจิงสือระดับสี่ อ้อ กำหนดจ่ายคืนภายในสามเดือน ท

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ