บทที่ 109 เม็ดบัวดำนิลกาฬ

“มีซิวเจ่อด่านหนิงม่ายสามคนมาเยือน” วาจาของหลี่อิงฟ่งสะกดตรึงจั่วม่อจนชะงักงัน สามซิวเจ่อด่านหนิงม่าย… นับตั้งแต่ที่จั่วม่อเริ่มทำการค้านี้ ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีผู้ฝึกตนด่านหนิงม่ายมาเป็นอาคันตุกะ บุคคลที่สวมใส่หมวกแพรดำซึ่งว่าจ้างให้ตัดแม่เหล็กเย็นในวันนั้น ก็สมควรอยู่ในด่านหนิงม่าย เวลาซิวเจ่อด่านหนิงม่ายมาเยือน จั่วม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ