บทที่ 117 นี่มันเรื่องอันใด

แม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่จั่วม่อใช้จิตสำนึกตามแนวทางนี้ แต่ความสามารถในการควบคุมจิตสำนึกของมันสูงส่งกว่าภูตหยินมาก มันไม่ได้เล่นกับวัตถุดิบทุกประเภทอย่างเสียเปล่า พลังจิตสำนึกของมันกร้าวแกร่งกว่าภูตหยินอย่างเทียบกันไม่ติด ความสามารถในการควบคุมก็เช่นเดียวกัน มันเพียงแค่ไม่เคยเข้าใจวิธีใช้ เมื่อเห็นภูตหยินด้านหน้าสาธิต

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ