บทที่ 142 กระบี่เจ็ดดอกเหมย

อันที่จริง จั่วม่อไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อย มันเพิ่งจะสร้างขบวนค่ายกลวงแหวนฟ้าสำเนียงจันทร์เสร็จสิ้นไปเพียงสี่สิบห้าค่ายกลย่อย ยังคงขาดค่ายกลย่อยอีกยี่สิบเจ็ดค่าย กว่าจะบรรลุถึงเจ็ดสิบสองค่ายกลย่อยเต็มรูปแบบ ขบวนค่ายกลประเภทค่ายกลมารดากับบุตร ดังเช่นค่ายกลวงแหวนฟ้าสำเนียงจันทร์นี้ มักมีลักษณะพิเศษ ยิ่งมีค่ายกลย่อยมากเ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ