บทที่ 152 ทรายดาว

เสียงปะทุรอบกายจั่วม่อกลายเป็นหนาแน่นมากขึ้นและเข้มข้นมากขึ้น มองด้วยตาเปล่าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ว่าอากาศระเบิดอย่างต่อเนื่อง สร้างพายุหมุนเล็กๆ ขึ้นมาไม่ขาดสาย อู่หลิงซ่านเหรินที่มีฝีมือในค่ายกล เนื่องเพราะจิตสำนึกของมันแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไป แต่มันกลับพบว่าจิตสำนึกของมันเมื่อเข้าไปถึงระยะหนึ่งจั้งรอบกายจั่วม่อ คล้า

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ