บทที่ 30 ลูกคิด

*ดีดลูกคิด เป็นสำนวน หมายถึงคำนวณผลได้ผลเสียไว้แล้ว, หรือวางแผนไว้แล้ว “คารวะผู้อาวุโสทั้งสอง พวกเราเป็นศิษย์สำนักกระบี่สุญตา” ศิษย์สตรีหัวไวผู้หนึ่งรีบตอบอย่างรวดเร็ว พลังฝึกตนของผู้อื่นน่าตระหนก อีกทั้งมันยังช่วยเหลือพวกนางเอาไว้ ดังนั้นไม่น่ามีความเป็นปรปักษ์ใด สำนักกระบี่สุญตา! ซือเสียงกับเหลียงลั่วสีหน้ากลายเป็นแป

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ