บทที่ 33 ป้ายหยกชุนหยาเปลี่ยนชีวิต

(ป้ายหยกชุนหยา – ป้ายหยกต้นอ่อนใบไม้ผลิ) ตงฝู หนึ่งในสิบสามเมืองใหญ่แห่งเขตปกครองนภาจันทร์ ที่นี่สมาคมของซิวเจ่อทุกประเภทได้รับการพัฒนาไปค่อนข้างสมบูรณ์ แม้ว่าเขตปกครองนภาจันทร์จะอยู่ภายใต้อำนาจของแดนคุนหลุน ทั้งยังประกอบด้วยสำนักกระบี่เป็นหลัก แต่ต่อให้เป็นเหล่าเซียนกระบี่เอง ความต้องการทรัพยากรทุกชนิดก็หาได้เล็กน้อยแ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ