บทที่ 36 พบกันอีกครั้ง

ลานน้อยลมตะวันตกกลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของสำนักกระบี่สุญตา โดยเฉพาะสำหรับเหล่าศิษย์ฝ่ายนอกทั้งหลาย ที่แห่งนี้ยังสำคัญยิ่งกว่าที่พักของของศิษย์ฝ่ายในอื่น ๆ ทั้งหมด ศิษย์ฝ่ายนอกส่วนใหญ่ล้วนทำอาชีพเกษตรกรรม สิ่งที่พวกมันหวาดกลัวที่สุดย่อมเป็นปัญหาหลากหลายในทุ่งนาปราณ เมื่อมีเกษตรกรปราณผู้หนึ่งอยู่ในสำนัก พวกมันย่อมรู

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ