บทที่ 50 ค้นหาวิธี

หลังจากล้มเหลวอย่างต่อเนื่องถึงสามรอบ จั่วม่อจำใจต้องหยุดการทดลองไว้ก่อน แม้ว่ายามนี้มันจะมั่งคั่งพอสมควร แต่ก็ไม่ได้มากพอให้ใช้ทิ้งขว้างสิ้นเปลือง มันต้องวางแผนให้ดีและใช้อย่างสุขุม เมื่อล้มเหลวสามครั้งติดต่อกัน นั่นย่อมหมายความว่ามีขั้นตอนสำคัญที่มันผิดพลาดไป จั่วม่อจมลงไปในห้วงภวังค์ความคิดอันลึกล้ำ สิ่งที่มันยังไม่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ