บทที่ 51 กำนัลให้แก่ท่านหนึ่งฝ่ามือ

ไฟ! แก่นสารของเคล็ดอัคคีสีชาดก็คือไฟ และภายในกระถางหลอมกลั่นยังเป็นค่ายกลยันต์เวทไฟหลี นี่เป็นเหตุผลที่จั่วม่อสามารถหลอมกลั่นเม็ดยากล้าแกร่งเกรียงไกรสำเร็จ แต่สิ่งที่เคล็ดอัคคีสีชาดควบรวมมาเป็นแก่นสารของดวงอาทิตย์ น่าเสียดายที่ไฟจากค่ายกลยันต์เวทไฟหลีในกระถางมีระดับต่ำเกินไป เดิมทีในกระบวนการหลอมกลั่น ค่ายกลยันต์เวทไฟห

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ