บทที่ 69 จั่วม่อน้ำลายหก

ตงฝู ในบ้านเรือนซึ่งไม่มีอันใดสะดุดตาหลังหนึ่ง “ดาวพร่างกลางทิวา เกิดจากอสูรปิศาจที่ทรงพลังสุดฟ้าสุดดินตนหนึ่ง มันสร้างปรากฏการณ์นี้เพื่อความสะดวกในการสูบกลืนพลังงานดารา ในระหว่างเวลากลางวัน ด้วยการบีบบังคับบิดเบือนฟ้าดิน ทำให้เข้าถึงพลังงานดาราได้โดยตรง” ผู้กล่าววาจาเป็นบุรุษชุดเงินผู้นำของคนกลุ่มนั้นเอง มันกล่าวต่อด

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ