บทที่ 87 ท่าไม้ตายปะทะท่าไม้ตาย

บนส่วนยอดของสายน้ำตก เปลวไฟปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน เปลวเพลิงขุมนี้ไม่มีใดสะดุดตา เลือนรางอย่างยิ่ง โปร่งใสจนแทบมองไม่เห็น เพียงลุกไหม้อย่างเงียบงัน อย่างไรก็ตาม มันราวกับไฟร่วงลงไปในน้ำมัน หาใช่น้ำธรรมดาไม่ เปลวเพลิงจึงลุกลามแผ่กว้างไปทั่วยอดน้ำตกอย่างรวดเร็ว เพียงชั่วพริบตา ครึ่งบนของสายน้ำตก เห็นเปลวไฟเย็นลุกโชติช่วง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ