บทที่ 90 ผูเยาโต้กลับ

ไม่ว่ามองจากมุมใด จั่วม่อไม่ใช่คนความรู้สึกช้า แน่นอนว่าในเรื่องนี้ ผูเยาอาจจะเถียงหัวชนฝาอยู่บ้าง การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสำนักทำให้จั่วม่อได้กลิ่นแปลกๆ ซือฟู่บอกกับมันอย่างเคร่งเครียด ว่าให้ฝึกปรืออย่างหนักและอย่าได้เกียจคร้าน ทั้งยังแจ้งให้ทราบว่าม้วนหยกในสำนัก รวมถึงม้วนหยกทั้งหมดในเรือนขิงหอม ล้วนเปิดกว้างสำหรับ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ