บทที่ 94 ไฉนดวงตาข้าจึงมักจะมีน้ำตาอยู่ร่ำไป?

ภายในห้องศิลา จั่วม่อนั่งอยู่ในท่วงท่าดอกบัว ดวงตาพริ้มหลับ ลูกไฟหินงอกลอยนิ่งอยู่ตรงหน้า เห็นไข่มุกหยินอยู่ภายในลูกไฟสีขาวน้ำนม สองมือแปรเปลี่ยนท่ามุทราเป็นลำดับ พลังปราณปะทุเข้าสู่เปลวไฟตามการเคลื่อนไหวของกระบวนท่าดรรชนี กุญแจสำคัญในการหลอมสร้างมุกหยินประลัยกัลป์ไม่ใช่พลังปราณ แต่เป็นพลังจิตสำนึก จั่วม่อใช้พลังจิตสำ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ