บทที่ 172 ตื่น

เถาวัลย์ฟันเขี้ยวจัดอยู่ในธาตุไม้ กระบวนการหลอมสร้างเป็นกระบี่บินไม่อาจรวดเร็วได้ ทั้งยังจะเชื่องช้ายิ่ง สำหรับวัตถุดิบเช่นนี้วิธีหลอมสร้างด้วยไฟไม่สามารถใช้งานได้ จั่วม่อจำเป็นต้องขบคิดให้ดีว่าสมควรใช้วิธีการใดให้บรรลุเป้าหมาย หากมันทำให้เถาวัลย์ฟันเขี้ยวระดับสี่เสียหายอย่างสูญเปล่า เกรงว่าคงไม่มีโอสถชนิดใดรักษามันจา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ