บทที่ 178 คล้อยตามความว่างเปล่า

“แค่เลือดหยดเดียว ราคาเล็กน้อยเช่นนี้ เจ้าก็ไม่เต็มใจจ่ายแล้ว?” ผูเยาขมวดคิ้วนิ่วหน้า ตัดพ้ออย่างขุ่นข้อง “ราคาเล็กน้อย?” จั่วม่อสุ้มเสียงเต็มไปด้วยความไม่พอใจ “เอาเลือดจากร่างกายข้ายังจะเล็กน้อยอีกหรือ?” จากนั้นกล่าวอย่างเฉียบขาด “เรื่องนี้ไม่สามารถเจรจากันได้ จิงสือหรือยุทธภัณฑ์เวท จะมาเทียบเท่าชีวิตน้อยๆ ของข้าได้อ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ