บทที่ 203 ข้อเสนอของกงซุนชา

“คุณหนูขอรับ เกาะนี้อยู่ในตำแหน่งอันดีเลิศ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับเฝ้าระวังป้องกันแม่น้ำอาณาจักร…” บุรุษกลางคนกล่าวอย่างนอบน้อม “นั่นเป็นค่ายกลของซิวเจ่อหรือ?” สตรีนางนั้นไม่ตอบ กลับถามไปอีกทาง นางจ้องมองห่วงแสงที่ราวกับดวงอาทิตย์เหนือเกาะ “ใช่ขอรับ คุณหนู” บุรุษกลางคนตอบคำ แล้วทำท่าอึกอักคล้ายอยากจะกล่าวกระไรต่อ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ