บทที่ 214 ปัญหากองเท่าภูเขา

ศาสตร์แห่งการใช้พวกมากข่มเหงคนน้อย เรียกว่าการต่อสู้แบบกลุ่ม การต่อสู้แบบกลุ่ม นั่นก็คือการยกพวกทะเลาะวิวาทกัน ในความเข้าใจของจั่วม่อ หากจะให้คนที่ศึกษาแต่วิธีเพาะปลูกข้าวปราณมาจนถึงสองปีก่อน มาศึกษายุทธวิธีในการต่อสู้ นั่นช่างเหลวไหลไร้สาระสิ้นดี แต่หากกล่าวถึงการยกพวกทะเลาะวิวาทกัน มันยังมีความเข้าใจที่แท้จริงอยู่บ้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ