บทที่ 217 ม้าฝานสำแดงฝีมือ

ม้าฝานไม่ได้บินเร็วนัก แต่เยือกเย็นมั่นคงยิ่ง มองดูสนามรบอันสับสนค่อยๆ ใกล้เข้ามา ภาพเบื้องหน้าสายตาขยายใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ จิตใจมันเลอะเลือนมึนงงอยู่บ้าง กล่าวตามความสัตย์ ม้าฝานนับถือเลื่อมใสกงซุนชายิ่ง บุรุษซึ่งอ่อนเยาว์กว่ามันผู้นี้เป็นเณรน้อยในหมู่เณรน้อยทั้งหมด ใหม่เสียจนไม่อาจใหม่ไปกว่านี้ได้อีก เรื่องนี้เห็นได้จ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ