บทที่ 219 ปูนบำเหน็จ

ในทางลับ ทุกคนเมื่อกล่าวถึงใบหน้างดงามราวอิสตรีของกงซุนชา มักจะอดใจไม่ได้ ต้องหัวร่อดูแคลนอยู่เสมอ แต่เมื่อแม่นางน้อยนั่งอยู่ตรงหน้า พวกมันต้องนั่งเหยียดหลังตรงแน่วอย่างช่วยไม่ได้ สายตามองตรงไปเบื้องหน้า สีหน้าท่าทีเรียบๆ ร้อยๆ ยิ่ง ผู้คนเช่นเหลยเผิง ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ใต้คำสั่งของแม่นางน้อยมาตั้งแต่แรก เริ่มมีประสบการณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ