บทที่ 224 การชี้แนะของผูเยา

ผูเยาแม้กล่าวว่าง่ายดาย แต่การก่อเกิดอภิญญาไหนเลยจะง่ายดายปานนั้น ร่างกายของจั่วม่อ หลังจากถูกเปลี่ยนแปลงขัดเกลาด้วยปราณพิภพตลอดมา ก็สามารถรองรับปราณพิภพได้มากขึ้น จั่วม่อใช้เวลาทั้งหมดดูดซับปราณพิภพ เมื่อปราณพิภพแทรกซึมเข้าไปในร่าง ก็แยกกออกเป็นกระแสธารหลายร้อยสาย แผ่กระจายไปยังทุกซอกทุกมุมภายในร่างกายของจั่วม่อ จั่ว

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ