บทที่ 231 สะกิดเตือน

“คุณหนู!” บุรุษกลางคนรายงานอย่างนอบน้อม “เราได้รับข่าวจากจินต้าเหริน พวกมันเผชิญกับการโจมตีที่ไม่รู้จัก ตายเจ็ด บาดเจ็บสิบหก จินต้าเหรินเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย” “โอ้” มู่ซีสีหน้าแปรเปลี่ยน “เป็นฝีมือผู้ใด?” “สตรีนางหนึ่ง ไม่ทราบความเป็นมา ผู้ใต้บังคับบัญชาของจินต้าเหรินเริ่มสืบเสาะไล่ล่าแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ