บทที่ 240 นี่มันอะไรกันหนอ?

กงซุนชารีบรุดไปหาจั่วม่อ รายงานให้ทราบเกี่ยวกับข่าวร้ายที่มันได้รับ ยิ่งฟังมากเท่าไร จั่วม่อก็ยิ่งสีหน้าน่าเกลียดมากขึ้นเท่านั้น “พรรคฟ้ากระจ่างนี้ชั่วช้าสามานย์จริงๆ! พวกมันคิดใช้อาณาจักรขุนเขาน้อยทั้งอาณาจักร เลี้ยงดูเฉพาะพวกมันเท่านั้น!” จั่วม่อพิโรธโกรธกริ้วยิ่ง แต่จากนั้นสงบลงอย่างรวดเร็ว “เราต้องลงมือเร็วขึ้นอีก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ