บทที่ 253 กำแพงเมืองอีกาทองคำ

ก้อนอิฐเขียวทองเรียงซ้อนสูงขึ้นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แผ่นกระดาษไฟบัดเดี๋ยวยืดออก บัดเดี๋ยวม้วนตัว บางครั้งตรงแน่วเหมือนคมมีด แทรกผ่านไปมาในช่องว่างระหว่างก้อนอิฐเขียวทองเหล่านั้น จั่วม่อสีหน้าเคร่งขรึมจริงจัง ดวงตาทั้งคู่ทอแสงเลือนรางชั้นหนึ่ง แผ่นกระดาษไฟเต้นเร็วขึ้น เร็วขึ้นทุกขณะ ทิ้งร่องรอยสีทองงดงามไว้ในอาก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ