บทที่ 254 การเปลี่ยนแปลงของศีรษะเหล็กหยก

ความสมบูรณ์แบบของกำแพงเมือง รวมถึงภาพนิมิตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ผู้คน นี่เป็นกำแพงเมืองที่เล็กที่สุดเท่าที่พวกมันเคยพบเห็นมา เพียงสูงสิบจั้งเท่านั้น ทั้งยังเป็นกำแพงเมืองที่สั้นที่สุดเท่าที่พวกมันเคยเห็นมาเช่นกัน แต่ในเวลานี้ กำแพงเมืองสั้นๆ นี้มักดึงดูดสายตาของพวกมันไว้ตลอดเวลา กำแพงเมืองพื

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ