บทที่ 310 หนี้แค้นในอดีต

ซู่หลงสำรวจค่ายเว่ย เห็นทุกผู้คนคร่ำเคร่งฝึกปรืออย่างหนัก อดแสดงสีหน้าพึงพอใจไม่ได้ มันทราบกระจ่างว่าพรสวรรค์และรากฐานของพวกมันขาดพร่องไปมาก มีเพียงการมุมานะฝึกปรืออย่างหนักหน่วงเท่านั้น ที่สามารถชดเชยข้อบกพร่องที่มีมาแต่กำเนิดได้ ค่ายเว่ยประกอบด้วยทาสฝึกตนทั้งหมด พวกมันประสบความทุกข์ยากลำบากมานับไม่ถ้วน เป็นเหตุให้นิ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ