บทที่ 314 ปิศาจสังหารต่อเนื่อง

ยุทธภัณฑ์เวทตั้งแต่ระดับสี่ขึ้นไปมักจะมีค่ายกลทักษะยุทธ์อยู่ในตัว ยิ่งระดับสูงเท่าใด ยุทธภัณฑ์เวทชิ้นนั้นก็ยิ่งครอบครองค่ายกลทักษะยุทธ์มากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ยุทธภัณฑ์เวทระดับสี่ส่วนมากมีค่ายกลทักษะยุทธ์เพียงชุดเดียว เฉพาะยุทธภัณฑ์เวทระดับสี่ชั้นยอด จึงจะมีค่ายกลทักษะยุทธ์ถึงสองชุด ส่วนยุทธภัณฑ์เวทระดับห้า จะม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ