บทที่ 316 การเปลี่ยนแปลงอันรุนแรง

ผู้มาเป็นกองกำลังสามฝ่าย มีผู้คนรวมกันอยู่ราวๆ สองพันสามพันคน พวกมันพากันเบิกตามองหุบเขาร้อยบุปผาที่พินาศย่อยยับอย่างตื่นตะลึง เมื่อครู่ทุกคนสามารถมองเห็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของจินตันได้อย่างชัดเจน และเมื่อเข้ามาในระยะใกล้ ค่อยพบเห็นความรุนแรงของศึกครั้งนี้ชัดตายิ่งขึ้น หุบเขาร้อยบุปผากลายเป็นซากปรักหักพัง หุบเขาที่เค

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ