บทที่ 370 จี้หยก

จั่วม่อบอกการคาดเดาของอีเจิ้งต่อเหวยเสิ้ง เหวยเสิ้งรับคำอย่างครุ่นคิด แล้วกล่าวว่า “ศิษย์น้องจดจำถ้ำกระบี่ที่สำนักได้หรือไม่?” “ย่อมจำได้แน่นอน” จั่วม่อผงกศีรษะ แต่ไม่กล้าเล่าถึงเรื่องที่มันลอบสำรวจสถานที่แห่งนั้นมาหลายครั้งแล้ว “ข้าถูกส่งไปที่นั่น” เหวยเสิ้งกล่าว “มีคนผู้หนึ่งเรียกว่าหลินเชียน คอยติดตามสืบเสาะเรื่องข

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ