บทที่ 379 คลื่นผู้ท้าประลอง

หนานเยว่ก็สามารถหาอสูรที่มาช่วยเก็บเงินได้จริงๆ จะเป็นผู้ใดไปไม่ได้ นอกจากหงผู้เป็นสหายรักของนางเอง คุกสิบนิ้วมีเพียงสิ่งที่ไม่มีตัวตนดังเช่นจิตวิญญาณเท่านั้น ที่สามารถเข้ามาได้ เงินตราย่อมไม่อาจนำเข้ามาด้วยได้ แต่หลายปีมานี้ วิธีการทำการค้าภายในคุกสิบนิ้วพัฒนารุดหน้าไปมาก เป็นธรรมดาที่ผู้คนย่อมไม่อับจนหนทางกับเรื่องเ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ