บทที่ 387 ม่อหรูหั่ว

(ม่อหรูหั่ว – ไม่เหมือนไฟ) ที่ราบสูงลาดชันแห่งนั้นทั้งรกร้างและแร้นแค้นยิ่ง เห็นวัชพืชเหี่ยวแห้งปกคลุมทุกหนทุกแห่ง พื้นดินเต็มไปด้วยหินกรวด ไม่มีขุมกำลังใดคิดจะสนใจสถานที่ทุรกันดารอันแห้งแล้งนี้ แต่ตระกูลเถิงแห่งสวรรค์แดนใต้อาศัยอยู่ที่นี่เอง หนานเยว่ทำเหมือนเช่นทุกครั้ง ร่างพุ่งลิ่วไม่หยุดยั้ง อันที่จริงพื้นที่แถบนี้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ