บทที่ 393 คำอธิษฐานมรณะสละละทิ้งมรรคผล

การสร้างเม็ดพลัง! จนกระทั่งถึงยามนี้ ในค่ายมีจินตันเพียงสองคน คือเหวยเสิ้งกับเซี่ยซาน จงหยูกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสร้างเม็ดพลังทองคำ นี่เหนือความคาดหมายของทุกผู้คน การสร้างเม็ดพลังของเหวยเสิ้งเกิดจากการควบรวมใจกระบี่ หลังจากบรรลุความรู้แจ้งท่ามกลางการต่อสู้ ส่วนการสร้างเม็ดพลังของเซี่ยซาน เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนื่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ