บทที่ 436 ผลกระทบที่คาดไม่ถึงจากหนึ่งกระบี่ของเหลยเผิง

เจตจำนงกระบี่ขั้นแรก … ความเข้าใจพื้นฐานของเจตจำนงกระบี่ เจตจำนงกระบี่ขั้นที่สอง … เจตจำนงกระบี่หัวใจแปลง และเจตจำนงกระบี่ขั้นที่สาม … เจตจำนงกระบี่แปลงรูปลักษณ์ สำหรับเซียนกระบี่ การบรรลุเจตจำนงกระบี่หมายความว่าพวกมันมีพรสวรรค์และศักยภาพเหนือล้ำกว่าผู้อื่น เมื่อครั้งที่เหวยเสิ้งก้าวเข้าสู่เจตจำนงกระบี่ขั้นที่สอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ