บทที่ 440 เมืองซวีหลิง

(*เมืองวิญญาณลวง – อีกความหมายหนึ่งคือ ไม่มีตัวตน) ซางเว่ยหมิงระงับความตื่นเต้นในใจ สีหน้าท่าทียิ่งนอบน้อมกว่าเดิม “เกาะเมฆตงเสิ้งที่จริงแล้วเป็นแหล่งรวมเกาะเมฆมากมาย นอกเหนือจากเกาะหลักที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ยังมีเกาะเมฆใหญ่น้อยมากกว่าสามหมื่นแปดพันเกาะ เกาะเมฆเหล่านี้จัดแบ่งประเภทราคาตามขนาดเกาะ ตำแหน่งที่ตั้งและเส้นชีพจ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ