บทที่ 455 เทพเซียนข้ามทะเล*

“รีบบอกมา รีบบอกมา!” จั่วม่อให้กำลังใจ แต่ในใจกำลังคิดคำนวณหาวิธีขายไฟอีกาทองคำที่ดีที่สุด มันแม้ช่วยเหลือซางเว่ยหมิงเอาไว้ แต่ไม่เคยให้ความสำคัญมากนัก มันที่ให้ซางเว่ยหมิงรับหน้าที่จัดการเรื่องราวภายนอก เนื่องเพราะอีกฝ่ายคุ้นเคยกับพื้นที่เท่านั้น ซางเว่ยหมิงปลุกปลอบกำลังขวัญ กล่าวว่า “ต้าเหริน ในเมื่อพวกเราไม่มีเกษตร

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ