บทที่ 459 ตอบโต้

ความเป็นจริงมักร้ายกาจกว่าผู้เข้มแข็ง เมื่อกิจการร้านค้าทั้งหมดในเมืองซวีหลิงรวมหัวกันกีดกันศิษย์ของห้องเรียนฝึกวิชาเกาะเต่า อัตราการสมัครเข้าเรียนก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ผู้คนที่มีหัวคิดอยู่บ้าง ย่อมสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น ศิษย์บางคนหาได้หวั่นเกรงไม่ พวกมันไม่กังวลสนใจแม้แต่น้อย หางานในเมืองซวีหลิงไม่ได

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ