บทที่ 462 ถ้ำสะท้านขวัญ

พรรคซวีหลิง หลู่เจิ้นสีหน้าเคร่งขรึม “หนิงอี้ กู้หมิงกงและเยวียนซิ่น ข่าวนี้ยืนยันแล้วหรือไม่?” หลู่เจิ้นผู้นี้เป็นประมุขพรรครุ่นปัจจุบันของพรรคซวีหลิง ระดับพลังบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ขอบเขตสูงสุดของจินตันขั้นสาม เป็นที่เชื่อถือของเหล่าผู้อาวุโสพรรคอย่างลึกซึ้ง ภายใต้การนำของมัน พรรคซวีหลิงรุ่งโรจน์เรืองรองขึ้นทุกวัน “ยังไ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ