บทที่ 465 คับขัน

“ข่าวสารถูกต้องหรือไม่? ไฉนเราไม่พบเห็นอันใดแม้แต่เงา?” เซี่ยซานรำพึงเบาๆ พวกมันใช้ค่ายกลล้อมรอบ ซ่อนตัวอยู่ในทะเลเมฆ หากไม่เข้ามาเพ่งมองใกล้ๆ ยากจะมีผู้ใดมองออกได้ “เจ้าจะรีบร้อนอันใด!” จั่วม่อถลึงตาใส่ มันเองก็ไม่มีความมั่นใจมากนัก ข้อมูลข่าวสารของมันทั้งหมดล้วนพึ่งพาคนผู้เดียว เนื่องเพราะใต้ร่มธงของมัน มีแต่ซางเว่ย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ