บทที่ 470 คำสั่งของแม่นางน้อย

“ศิษย์พี่เฝิงรอบรู้หลากหลาย ไม่ทราบรู้จักค่ายกลชุดนี้หรือไม่?” หลีซู่จ้องมองเกาะเต่าจากระยะไกล กล่าวถามเสียงราบเรียบ ด้านข้างมันเป็นบุรุษกลางคน เรียกว่าเฝิงป๋อ ซึ่งใบหน้าทอแววอัศจรรย์ใจ “ดูคลับคล้ายกับค่ายกลเวิ้งฟ้าอากาศครามของสำนักฟ้าครามอยู่บ้าง หรือว่าประมุขของเกาะเต่าผู้นี้ เป็นศิษย์สำนักฟ้าคราม?” “สำนักฟ้าคราม?”

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ