บทที่ 477 อันตราย

แสงศักดิ์สิทธิ์วิญญาณมั่น! นามที่บางครั้งคราวจะถูกอ้างถึงในบันทึกโบราณบางฉบับ ว่ากันว่าถูกคิดค้นขึ้นโดยวีรบุรุษของชนเผ่าสระสวรรค์ มหัศจรรย์สุดเปรียบปาน พิชิตไปโดยไร้ผู้ต้าน เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ถูกจัดเป็นหนึ่งในเก้ามหาแสงศักดิ์สิทธิ์ ผูเยาย่อมไม่เคยพบเห็นแสงศักดิ์สิทธิ์วิญญาณมั่น ไม่ทราบว่ามีรูปลักษณ์เป็นเช่นไร หรือ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ