บทที่ 480 ลมเมฆเริ่มก่อตัว

นับตั้งแต่การต่อสู้ในครั้งนั้น ชิงฮวาเสวี่ยก็ลอบติดตามการเคลื่อนไหวของเซียวม่อเกอเป็นการลับ แต่หลังจากทำสงครามครั้งใหญ่บนกระดานหมากรุกกับอวี้เหิง เซียวม่อเกอก็คล้ายระเหยหายไปจากภพอสูรอย่างสิ้นเชิง สถานที่อยู่ของมันไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด ขุมกำลังหลายฝ่ายที่สนใจในตัวเซียวม่อเกอ พากันทุ่มเทเรี่ยวแรงกำลังเข้าสืบหาอย่างสุดคว

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ