บทที่ 486 พวกเจ้าเล่นอะไร... ...  

“นักพรตอีกาไฟผู้นี้ฝีมือไม่เลว!” เวยลี่เทียนสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อย จ้องมองอีกาปราณเพลิงทมิฬตาไม่กะพริบ ในใจกำลังใคร่ครวญว่าสมควรดึงนักพรตอีกาไฟเข้าร่วมกลุ่มของพวกมันหรือไม่ ด้วยฝีมือที่นักพรตอีกาไฟสำแดงออกมาในยามนี้ มากเกินพอที่จะทำให้มันมีที่ทางอยู่ในกลุ่มสี่สิบเก้าคนได้ อาซิ่นไม่เอ่ยคำใด ดวงตาจ้องเขม็งไปยังฝูงอีกา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ