บทที่ 491 ผนังหิน

จั่วม่อตรวจสอบผนังหินขึ้นๆ ลงๆ อยู่หลายรอบ บางครั้งยังใช้ฝ่ามือทดลองลูบไล้ไปมา แต่แท้ที่จริง ในใจมันกำลังกระซิบสนทนากับผูเยาและเว่ย สองเฒ่าประหลาดข้ามสหัสวรรษ “พวกเจ้ารู้จักมันหรือไม่? เจ้าสิ่งนี้แน่นอนว่าไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ!” จั่วม่อคล้ายทารกน้อยที่อยากรู้อยากเห็น “ท่านย่ามันเถอะ แข็งจริงๆ!” กำแผงหินนี้มีสีเขีย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ