บทที่ 493 บุรุษผู้มีนามว่าชิงหลิน  

“ผู้อาวุโส” สุ้มเสียงสุภาพของหลีซู่ดังขึ้นที่ด้านนอกประตู “เข้ามาได้” ประตูไม้เปิดออกโดยปราศจากลม หลีซู่เดินเข้าในห้องอย่างเรียบๆ ร้อยๆ ก่อนอื่นค้อมกายคารวะผู้อาวุโสเซินเป็นสิ่งแรก “มีเรื่องอันใด? ดูจากสีหน้าของอาซู่เจ้า คล้ายวิตกกังวลกับเรื่องราวบางประการ” ผู้อาวุโสเซินถามหลีซู่ด้วยสีหน้าอ่อนโยน หลีซู่ผู้นี้เป็นศิษย์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ