บทที่ 495 ลางสังหรณ์

เสาสีทองที่เชื่อมฟ้าดินเข้าด้วยกัน หดตัวลงเข้าหาใจกลางด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เสาแห่งแสงสั้นลงไม่หยุดยั้ง สีทองของเสาแสงสีทองกลายเป็นเข้มขึ้นทุกขณะ จากแสงสีทองอร่ามบาดตา กลับกลายเป็นสีทองเข้มปนแดงฉาน กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาราวชั่วหนึ่งก้านธูป ต้นเสาในที่สุดหดตัวลงจนกลายเป็นกลุ่มก้อนสีทอง ไม่ถูกต้อง… กลา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ