บทที่ 503 เบื้องหลังที่แท้จริงของพรรคซวีหลิง

ผู้อาวุโสเซินสีหน้าดำทะมึน มันย่อมรู้จักสองคนที่อยู่ตรงหน้า ผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไท่จี๋เรียกว่าเก๋อไห่ ส่วนคนที่ถือไม้ไผ่ไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนามแท้จริง ดังนั้นผู้อาวุโสเซินเรียกหามันว่าจู๋จ้างเหล่าเหริน (ตาเฒ่าไม้ไผ่) ทั้งคู่ล้วนมีพลังฝึกปรือด่านหยวนอิง พลังฝีมือของพวกมันแต่ละคนย่อมไม่อาจเทียบได้กับผู้อาวุโสเซิน แต่หา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ