บทที่ 506 ฝูงลูกแกะขาว

ตง! ท่วงทำนองทุ้มลึกคล้ายกลองรบดังขึ้นอย่างฉับพลัน กังวานก้องออกมาจากส่วนลึกของวิหารเทพ สุ้มเสียงนี้แปลกพิสดารยิ่ง คล้ายเจาะทะลวงเข้าไปในจิตใจผู้คนโดยตรง ท่วงทำนองประหลาดไม่ว่าผ่านไปยังที่ใด ล้วนบันดาลให้เลือดเนื้อในร่างกายผู้คนไม่อาจควบคุมบังคับได้ สั่นสะท้านขึ้นตามจังหวะในบัดดล ทุกผู้คนกลายเป็นเงียบสงัดเสมือนตาย ทุก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ