บทที่ 509 จัดการกับทรัพย์สมบัติ ( ตอนปลาย )

เพลิงพิภพลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลา สาดประกายลุกลามไปตามเค้าโครงตราผนึกอย่างต่อเนื่อง ความร้อนในเกาะเต่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คลื่นความร้อนอันแผดเผาสาดกระจายไปรอบๆ เมื่อมังกรเพลิงลุกลามปกคลุมเส้นเค้าโครงของค่ายกลทั้งหมด ค่ายกลเมฆสายฟ้าหยินหยางพลันสำแดงฤทธิ์ เห็นสายฟ้าแลบลั่น แผดเสียงกึกก้องกัมปนาทอยู่ท่ามกลางชั้นเมฆ เ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ