บทที่ 511 ความหวัง

“เจ้าได้ยินมาหรือไม่? เกาะเต่าไม่หลบหนี!” “พวกมันใช่เสียสติหรือไม่? นี่มิเท่ากับรอรับความตายหรือ?” “รอรับความตายอันใด? พวกมันกล้าต่อสู้กับกองทัพปิศาจ! นี่จึงเป็นบุรุษที่แท้จริง!” “แต่พวกมันสามารถเอาชัยได้หรือไม่เล่า? ลองดูสำนักฟงฉิงกับสำนักลี่สุ่ยนั่นปะไร ไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว! ไม่ว่าเกาะเต่าจะแข็งแกร่งสักเพีย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ