บทที่ 514 ยันต์พันวิหค

“เราพบสายสืบของศัตรูอีกครั้ง นี่ก็เป็นกลุ่มที่เจ็ดแล้ว” รองผู้บัญชาการรายงานด้วยสุ้มเสียงสงบราบเรียบ “อีกฝ่ายคล้ายให้ความสำคัญกับเราไม่น้อยทีเดียว” “อ้อ” สือตงทำเสียงรับรู้ แต่ไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าท่าที ยังคงเพ่งมองไปยังที่ห่างไกลตามเดิม ดวงตาสีฟ้าลึกล้ำเท่าห้วงสมุทร “ดูจากระดับฝีมือของสายสืบเหล่านี้ ศัตรูสมควรไม่อ่อนด้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ